Новини проекту
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 10 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Вартість Розширеного пакету послуг на 2020-2021 навчальний рік - 400 грн./рік, 240 грн./півріччя. При оплаті до 30 вересня 2020 року діють

такі знижки: 10% – при оплаті за півріччя; 20% – при оплаті за рік; 50% – при оплаті за всіх учнів класу; 70% – при оплаті за всіх учнів школи

Докладніше - https://e-schools.info/news/227.


З метою профілактики поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед співробітників служби підтримки порталу «E-schools»

ми обмежуємо її роботу. Очікування відповіді наших фахівців може зайняти більше часу. Перед тим, як звертатись до співробітників

служби підтримки, будь ласка, ознайомтесь із статтями розділу «Допомога» - https://e-schools.info/help. Дякуємо за розуміння.


Положення про ВнСЗЯ

Дата: 23 жовтня 2018 о 14:54, Оновлено 9 травня о 23:35
Автор: Риндюк Т. В.

СХВАЛЕНО                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                  педагогічною радою                                                                                       Наказ  загальноосвітньої

загальноосвітньої школи                                                                               школи І-ІІ ступенів

І-ІІ ступенів с. Мала Мочулка                                                                        с. Мала Мочулка      

Теплицького  району                                                                                      17.01.2020 № 9

Вінницької області

(протокол № 3  від 17.01.2020 року)                                                            Директор школи          Т.В. Риндюк

                                                                         ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Мала Мочулка Теплицького  району Вінницької області

 1. Загальні положення
  1. Внутрішня система забезпечення якості освіти інтегрована в загальну систему управління  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Мала Мочулка Теплицького  району Вінницької області (далі – школа). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпе­чувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.
  2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Мала Мочулка Теплицького  району Вінницької області розроблено відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII та Закону України «Про загальну середню освіту»  в редакції від 28.09.2017 року № 2145-19 і передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників школи та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;
 • інші процедури і заходи
  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної

діяльності всіх працівників школи. Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає:

 • наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);
 • організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти;
 • контроль освітньої діяльності у школі.
 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у школі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.
 2. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Маломочульській ЗОШ І-ІІ ступенів є:
 • досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.
 • відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.
 1. Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності.
  1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у школі базується на таких принципах:
   • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в школі;
 • активної участі усіх працівників школи у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
  1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти в школі є об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.
 1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.
  1. Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах школи.

 1. На підставі Міністерських типових освітніх програм школа розробляє освітню програму та навчальний план школи. Освітня програма та навчальний план є нормативними документами, які визначають зміст навчання та регламентують організацію освітнього процесу.
 1. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів загальної освіти
  1. Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяють оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.
  2. Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів школи:
 • Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;
 • Положення про державну підсумкову атестацію.
  1. Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.
  2. Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти І, ІІ ступенів.
  3. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  4. Показники: рівень успішності, досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання, відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, кількість переможців всеукраїнських предметних олімпіад ІІ, ІІІ етапів, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність працевлаштування випускників, рейтинг школи.

 1. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.
  1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.
  2. Школа забезпечує постійне та системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Порядку підвищення кваліфікації;
  3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом - графіком, який затверджується педагогічною радою школи.
  4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: курси, семінари, семінари - практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.
  5. Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в школі передбачено:
 • розширення зв’язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів ОТГ, району, області, України;
 • посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3 - річної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

 1. Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників.
  1. Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.
  2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.
  3. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.
  4. Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у Маломочульській  ЗОШ І-ІІ ступенів є:

- результати освітньої діяльності;

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

- результати участі у фахових конкурсах;

- участь в експериментальній діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів.

 1. Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.
  1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти в школі відповідає основним вимогам.
  2. В школі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, комп’ютерний клас, бібліотека, харчоблок, спортивна зала. Будівлі та споруди відповідають паспортним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року, утримуються в належному стані.
  3. Навчальні кабінети - це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.
  4. Матеріально-технічна база школи повністю пристосована для освітнього процесу.
  5. У школі створено умови для доступу до Інтернету за технологіями Ethernet та Wi-Fi. Швидкість інтернет-доступу 100 Мбіт/с.
  6. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб - ресурсам школи.
  7. Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності школи.

 1. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
  1. Інформаційна система управління освітнім процесом школи – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметром, введення, підтримки та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.
  2. Інформаційна система побудована на базі хмарного сервісу Microsoft Office 365 та програмного середовища Курс.Школа.
  3. Структура інформаційних систем школи включає такі підсистеми:
 • електрона система звітності;
 • електронна база даних учнів школи;
 • електронна база даних педагогічних працівників;
 • електронні книги наказів;
 • сайт школи https://malmoch-znz.e-schools.info/

 1. Забезпечення публічності інформації про діяльність школи
  1. Публічність інформації про діяльність школи забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII та Закону України «Про загальну середню освіту» в редакції від 28.09.2017 року № 2145-19.
  2. На офіційному сайті школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:
 • Статут закладу освіти
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності
 • структура та органи управління закладу освіти
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 • мова освітнього процесу
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 • результати моніторингу якості освіти
 • річний звіт про діяльність закладу
 • правила прийому до закладу освіти
 • фінансові звіти
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 1. Забезпечення академічної доброчесності
  1. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти. Учні школи, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.
  2. Адміністрація школи визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  3. Основними завданнями запобігання плагіату в школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах школи.
  4. Профілактика плагіату в школі здійснюється шляхом контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.
  5. Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях методичної ради школи.

 1. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування
   
  1. Школа за потреби забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем:

-  необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;

-  умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 1. Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.
 2. Школа, за потреби, утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»)
 3. Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування.
  Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й програми.
 4. Дизайн школи в основному  враховує наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.
   
 1. Забезпечення якості загальної середньої освіти

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в школі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

 1. Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм.
 2. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
 3. Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в школі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.
 4. Забезпечення подальшої практики публічної звітності школи про діяльність.
 5. Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:
 • досягнення учнів та показники їхньої успішності;
 • результати працевлаштування випускників школи;
 • якісний склад та ефективність роботи вчителів;
 • наявні навчальні та матеріальні ресурси.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.